Estació meteorològica i de contaminació a Martorell

DESCARREGA'T EL NOSTRE TREBALL EN PDF

En aquesta web els usuaris poden observar dades meteorològiques i de contaminació atmosfèrica a Martorell amb la seva representació corresponent. A més, donem l'opció a descarregar l'aplicació mòvil de l'estació, que permet visualitzar les dades més rellevants recollides per l'estació.

L'usuari pot navegar per la web mitjançant el menú que es troba a la part superior de la pàgina.

A l'apartat "DADES I GRÀFICS" no hem treballat amb les dades recollides directament, ja que les dades enviades no porten coma i s'han hagut de posar manualment per tal de fer una bona representació d'aquestes.

Treball realitzat per: Adrià Cantarero i Raúl Velázquez

Contacte: adriacantarero@gmail.com i raulvelazquezgomez@gmail.com